લો બોલો! / હવે રાજકોટ પોલીસ હેડક્વાર્ટરમાં મુકાયા CCTV કેમ? તો કે, પોલીસ પાસે ટ્રાફિકનું પાલન કરાવવા

cctv in rajkot police headquarters

રાજકોટ પોલીસ હેડક્વાર્ટરમાં પ્રથમ વખત CCTV લગાવવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. પોલીસ હેડક્વાર્ટરના આવવા અને જવાના રસ્તા પર CCTV લગાવવામાં આવ્યા છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ