નિર્ણય / CBSEમાં ભણતા વિદ્યાર્થીઓ ખાસ વાંચજો, પાસ થવા હવે ફરજીયાત લાવવા પડશે આટલા માર્ક

cbse will have to bring 33 marks in 33 of the articles to pass

સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ સેકન્ડરી એજ્યુકેશન સીબીએસઈ એ હવે ચાલુ શૈક્ષણિક વર્ષ 2019-20 થી ધોરણ 10 અને 12ની પરીક્ષાની પેર્ટનની સાથે માર્કિગ સિસ્ટમમાં ફેરફાર કર્યો છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ