પરિણામ / CBSE ધોરણ 10નું પરિણામ જાહેર, આ રીતે ફટાફટ વિદ્યાર્થીઓ કરી શકશે ચૅક

CBSE standard 10 result announced

CBSEએ ધોરણ 12નું પરિણામ જાહેર કર્યા પછી આજે ધોરણ 10 નું પરિણામ પણ જાહેર કર્યું છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ