રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ / CBSEએ જાહેર કર્યો નવો સિલેબસ: ઈસ્લામનો ઉદય અને મુગલ સામ્રાજ્ય સહિતના કેટલાય પાઠ હટાવી દીધા

cbse released new syllabus under national education policy

રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ અંતર્ગત કેન્દ્રીય માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડે શૈક્ષણિક સત્ર 2022-23ના નવમાંથી 12 ધોરણ સુધીના પાઠ્યક્રમમાંથી કેટલાય ચેપ્ટર હટાવી દીધા છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ