મોટા સમાચાર / 10માં અને 12માંના વિદ્યાર્થીઓને કેવી રીતે અપાશે માર્ક્સ, કેન્દ્ર સરકારે રજુ કર્યો ફોર્મૂલા

cbse class 12th result cbse commitee gives report on evaluation criteria in supreme court

જાણો કેવી રીતે ધો. 10 અને 12માંના વિદ્યાર્થીઓનું મુલ્યાંકન કરવામાં આવશે. આ છે સરકારનો ફોર્મૂલા

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ