મોટા સમાચાર / CBSE નાં વિદ્યાર્થીઓ માટે મહત્વનાં સમાચાર, પરીક્ષાઓના રિઝલ્ટને લઈને નવી અપડેટ

 cbse class 10th and 12th term 1 exams result 2022

કેન્દ્રીય માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ (CBSE) એ 10માં અને ધોરણ 12માની ટર્મ-2ની પરીક્ષાની તારીખો જાહેર કરી દીધી છે. પણ વિદ્યાર્થીઓને ટર્મ-1 પરીક્ષાના પરિણામની હજૂ રાહ જોઈ રહ્યા છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ