પરિણામ / ક્યારે જાહેર કરવામાં આવશે CBSE અને ICSE ધોરણ 12ના પરિણામ? સરકારે જાહેર કરી તારીખ 

CBSE and ICSE standard 12 result Date announced by the government

કેન્દ્ર સરકારે સુપ્રીમ કોર્ટમાં CBSE અને ICSE 12માં ઘોરણના રિઝલ્ટનો ફોર્મુલા જણાવ્યો છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ