પરિણામ / મોટા સમાચાર: CBSE ધોરણ-12નું પરિણામ જાહેર, વિદ્યાર્થીઓ આ રીતે ફટાફટ કરો ચૅક

CBSE 12th results 2021 declared

CBSE ધોરણ-12નું પરિણામ જાહેર થયું છે, ઉલ્લેખનીય છે કે, CBSE બોર્ડના વિદ્યાર્થીઓ છેલ્લા ઘણા સમયથી પરિણામની રાહ જોઈ રહ્યા હતા.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ