પ્રારંભ / CBSE બોર્ડની ધોરણ 10 અને 12 પરીક્ષાની આજથી શરૂઆત, વિદ્યાર્થીઓને QR કોડના આધારે મળશે પ્રવેશ

cbse 10th and 12th board exam will start today

રાજ્યમાં આજથી CBSE બોર્ડની ધોરણ 10 અને 12ની પરીક્ષાનો પ્રારંભ થઇ રહ્યો છે. જેમાં સંવેદનશીલ કેન્દ્રો પર ખાસ વ્યવસ્થા પણ ગોઠવવામાં આવી છે. દેશભરની 33 હજાર 517 શાળાઓમાં 10 હજાર 359 કેન્દ્રો ઉભા કરવામાં આવ્યાં છે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ