મોટા સમાચાર / ધોરણ 10-12ના પરિણામોને લઈને મોટા સમાચાર, બોર્ડે આપી આ મહત્વપૂર્ણ જાણકારી

cbse 10th 12th class result will not be declared this week says board spokesperson sanyam bhardwaj

CBSE 10મા અને 12માં ધોરણના પરિણામોને લઈને મોટું અપડેટ આવ્યું છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ