ગાંધીનગર / VIDEO VIRAL: મહિલાએ દાતરડું લઇને બાંધેલી ગાયને છોડાવી, ઢોર પકડવાની કામગીરી દરમિયાન પશુ માલિકની દાદાગીરી

cattle owners bully against policeman in Gandhinagar

ગુજરાતમાં ઢોર પકડવાની તંત્રની સરાહનીય કામગીરી સામે પશુમાલિકોની ખુલ્લેઆમ દાદાગીરી જોવા મળી છે. પોલીસની નજર સામે જ મહિલાઓ પશુને છોડાવીને લઇ જાય છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ