અજબ ગજબ / પોલીસ સ્ટેશનમાં બિલાડીને કરાઇ તૈનાત, જવાનોને પરેશાન કરનારા થઈ ગયા 'ગાયબ', કર્ણાટકની શૉકિંગ ઘટના

Cats deployed at police station, harassers 'disappeared',

ઉંદરોએ પોલીસ સ્ટેશનમાં કર્મીઓના નાકે દમ લાવી દીધો હતો.એટલું જ નહીં, ઉંદરોઓએ મહત્વની ફાઈલો પર પણ કોતરીને નુક્સાન કરવા લાગ્યા હતાં.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ