તમારા કામનું / ઘરમાં બસ આટલા રૂપિયા જ કેશ રાખી શકાય, ITનો આ નિયમ જાણી લેજો નહીંતર ખિસ્સા થઈ જશે ખાલી

cash limit at home income tax india rules related cash limit in house penalty on cash in house income tax raid

ઘરમાં રોકડ રાખવા માટે કોઈ મર્યાદા નક્કી કરવામાં આવી નથી. આવકવેરાના નિયમો અનુસાર, તમે તમારા ઘરમાં ગમે તેટલી રોકડ રાખી શકો છો.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ