વડોદરા / MS યુનિવર્સિટીમાં નમાઝ પઢવાનો મામલો ગંભીર, ઇરાદા પૂર્વક આ કૃત્ય કરવામાં આવતું હોય તેવી શંકા: હાઈપાવર તપાસ કમિટી

Case of offering Namaz in MS University serious, suspicion of deliberate act: Hipower Inquiry Committee

વડોદરાની એમ.એસ.યુનિવર્સિટીમાં નમાઝ પઢવાના મામલાને લઈને નિવેદન આપનાર વિદ્યાર્થીને ધમકી મળી છે.  ત્યારે મીડિયામાં નિવેદન આપનાર વિદ્યાર્થી કુલદીપ જોશીને ફોન પર ધમકી મળી હતી.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ