મહીસાગર / રાઠડા બેટના મન મોહક દ્રશ્યો જોવા લાયક, છતાં પણ ટાપુમાં વિકાસ માટે તરસતું જીવન, બોટ એક માત્ર અવરજવરનો સહારો

captivating scenes, Rathda Bat, life, development, island, boat, transportation

મહીસાગર જિલ્લાના રાઠડા બેટ ખાતે આધુનિક જમાનામાં પણ લોકો બાઇકની જગ્યાએ બોટ વસાવા મજબૂર બન્યા છે. જે વર્ષોથી વિકાસ ઝંખી રહ્યા છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ