છેલ્લી દોડ / મોડાસામાં GRDની ભરતીમાં દોડ પૂરી કર્યા બાદ છાતીમાં દુઃખાવો ઉપડતા ઉમેદવારનું મોત

Candidate dies of chest pain after completing race for GRD recruitment in Modasa

ગુજરાતમાં અત્યારે પોલીસ ભરતી પરીક્ષાની તૈયારીઓ પૂરજોશમાં ચાલે છે.ત્યારે શારીરિક કસોટી ક્ષમતા ચકાસણી માટે મોડાસામાં GRDની ભરતીમાં પહોંચેલા યુવકનું મોત નીપજતા સનસનાટી

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ