હડકંપ / કોરોના બાદ જીવલેણ Candida auris બીમારીએ ટૅન્શન વધાર્યું, જાણો શું છે લક્ષણો

Candida auris News: US reports outbreak of untreatable fungus Candida auris All you need to know

અમેરિકામાં પહેલીવાર કેંડિડા ઓરિસના કલ્ટસ્ટર જોવા મળ્યા છે. આ બીમારી જીવલેણ માનવામાં આવે છે. તેની પર એન્ટીફંગલ દવાની અસર થતી નથી.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ