ટેકનોલોજી / સાવધાન! કોઈ તમારો ફોન રેકોર્ડ તો નથી કરી રહ્યું ને? આ રીતે સાવ આસાનીથી કરો ચેક

call recording how to check call recording notification truecaller

શું તમને લાગે છે કે કોઈ છૂપીરીતે તમારો કોલ રેકોર્ડ કરી રહ્યું છે? તમે ખૂબ સરળતાથી તેની જાણકારી મેળવી શકો છો. જેના માટે તમારે કોઈ રોકેટ સાયન્સ લગાવવાની જરૂર નથી.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ