શિક્ષણ / વિદ્યાર્થીઓ માટે મોટી જાહેરાત, ગુજરાત માધ્યમિક બોર્ડ દ્વારા પરીક્ષાની તારીખનું કેલેન્ડર જાહેર કરાયું

calendar of examination date announced by Gujarat Secondary Board

પ્રથમ પરીક્ષા 19 માર્ચથી 27 માર્ચ દરમિયાન યોજાશે. તો ધો. 9 અને 11ની વાર્ષિક પરીક્ષા 7 જૂનથી 16 જૂન સુધી યોજાશે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ