પંચાયતી રાજ / મોદી કેબિનેટનો મોટો નિર્ણય, રાષ્ટ્રીય ગ્રામ સ્વરાજ અભિયાનને પાંચ વર્ષ લંબાવ્યું, 2.78 લાખ પંચાયતોને મળશે લાભ 

Cabinet has today approved continuation of Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan till 2025

કેન્દ્ર સરકારે એક મોટી યોજનાને આગામી પાંચ વર્ષ સુધી ચાલુ રાખવાની જાહેરાત કરી છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ