તમારા કામનું / PF એકાઉન્ટ હોલ્ડર્સને મળે છે 7 લાખનો ફાયદો! જાણો કઈ રીતે ઉઠાવશો લાભ

by e nomination get 7 lakh rupees benefit of edli scheme epfo employee pension scheme

જો પીએફ ખાતાધારકો રૂ. 7 લાખનો લાભ મેળવવા માંગતા હોય તો ઈ-નોમિનેશનની પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવી જરૂરી છે. EPFO EDLI વીમા યોજના હેઠળ રૂ. 7 લાખનું વીમા કવચ પ્રદાન કરે છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ