ના હોય! / રશિયાના સસ્તા તેલને ખરીદવા ભારતે ઉઠાવ્યા આટલા પગલાઓ કે બીજા રાષ્ટ્રો જોતા રહી ગયા

buy subsidy price crude oil from Russia India government says to oil corporation

ભારતે પોતાની તેલ કંપનીઓને વધુ માત્રામાં રશિયાનું તેલ ખરીદવા માટે કહ્યું છે. કંપનીઓને કહ્યું કે રશિયાના તેલમાં મળતી ભારે છૂટનો લાભ ઉઠાવો

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ