દાનવીર / છેલ્લા 20 વર્ષમાં માં અંબાના ભક્તે કર્યું 20 કિલો સોનાનું દાન, આ વર્ષ પણ આપી મોટી સોનાની ભેટ, જુઓ કોણ છે દાતાર

Businessman Navneet Shah donates gold to Ambaji temple

અંબાજી મંદિરના સુવર્ણ શિખર માટે આ વર્ષે 500 ગ્રામ સોનાની ભેટ આપી 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ