અર્થવ્યવસ્થા / સંયુક્ત રાષ્ટ્રની સંસ્થાનું અનુમાન, 2021માં ભારતીય અર્થવ્યવસ્થામાં જોવા મળશે મજબૂત સુધાર

business un body unctad says indian economy projected to record stronger recovery in 2021

ભારતીય અર્થવ્યવસ્થામાં 2021માં આમાં 5 ટકા વૃદ્ધિની સાથે ‘મજબુત સુધાર’નું અનુમાન છે

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ