ગુડ ન્યૂઝ / રેલવેમાં બમ્પર ભરતી: ધોરણ 10 પાસ માટે 3 હજાર નોકરીઓ, વગર પરીક્ષાએ લાગશે નોકરી 

Bumper recruitment in railways: 3 thousand jobs for standard 10 pass, jobs will be taken without examination

ભારતીય રેલવેમાં એપ્રેન્ટીસશિપ માટે અરજી કરવા ઈચ્છુક ઉમેદવારોએ માન્યતા પ્રાપ્ત બોર્ડમાંથી 10મું પાસ કર્યું હોવું જોઈએ. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ