બમ્પર ભરતી / 10 પાસ યુવાનો માટે રેલવેમાં 5636 પદો પર નીકળી બમ્પર ભરતી, જૂનના અંત સુધીમાં કરી દો એપ્લાય 

Bumper recruitment for 5636 posts in Railways for 10 pass youth, apply by end of June

પૂર્વોત્તર રેલવેએ 10મું પાસ યુવાનો માટે એપ્રેન્ટિસ પોસ્ટ્સ પર ભરતી માટે ખાલી જગ્યાઓ જાહેર કરી છે. આ માટે રેલવે દ્વારા લઘુત્તમ વયમર્યાદા 15 વર્ષ રાખવામાં આવી છે 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ