આશા-અપેક્ષા / 2022ના બજેટ પર ઉદ્યોગકારોની નજર, મોરબીમાંથી ઉઠી મહત્વની માંગ, કહ્યું સ્પેશિયલ પેકેજ જાહેર થાય

Budget 2022 Morbi Ceramic industrialists Special package demand

મોરબી સિરામિક ઉદ્યોગકારોએ કહ્યું 2 લાખ લોકોને રોજગારી આપીએ છીએ સરકાર સામું જુએ નેચરલ ગેસને GSTમાં સમાવી સ્પેશિયલ પેકેજ જાહેર કરે

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ