ખુશખબર / બજેટ 2022: ઈલેક્ટ્રીક વાહનો માટે મોદી સરકારની મોટી જાહેરાત, જાણીને ખરીદવા માટે ખચકાશો નહીં

Budget 2022: Central Government's big announcement regarding electric vehicles

ઇલેક્ટ્રીક વાહનમાં બેટરીની અદલા બદલી કરી શકાશે, ચાર્જિંગ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને પ્રોત્સાહન આપવા ખાનગી ક્ષેત્રની ભૂમિકા સુનિશ્ચિત કરાશે

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ