ક્રિકેટ જગત / ક્રિકેટના ઈતિહાસની સૌથી શરમજનક બેટિંગ! એટલા રન પર આઉટ થઈ ટીમ કે કલ્પના પણ નહીં કરી હોય

buckden cricket club all out for only 2 runs

બકડન ક્રિકેટ ક્લબ અને કાલફકન્સ હનટિંગડનશાયર વચ્ચે કાઉન્ટી લીગ મેચ રમવામાં આવી હતી.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ