BTPના છોટુ વસાવા મુદ્દે ગણપત વસાવાનું નિવેદન. કહ્યું- છોટુ વસાવાને નકલી નેતા તરીકે ઓળખીયે છે, છોટુ વસાવાના પુત્રની પણ કારમી હાર થઈ છે.
BTPના છોટુ વસાવા મુદ્દે ગણપત વસાવાનું નિવેદન. કહ્યું- છોટુ વસાવાને નકલી નેતા તરીકે ઓળખીયે છે, છોટુ વસાવાના પુત્રની પણ કારમી હાર થઈ છે.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ