1 ફેબ્રુઆરીથી આ ટેલિકૉમ કંપની બંધ કરી દેશે પોતાની ફ્રી કૉલિંગ સર્વિસ

bsnl-will-shut-down-free-sunday-calling-service-from-february-first
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ