કાર્યવાહી / આને કે'વાય માઠી બેઠી.! રાહુલ ગાંધી પર વધુ એક એક્શન, હવે BSNLએ ઓફિસના તાર કાપ્યા

BSNL cut the connection of rahul gandhi waynad offices phone number and internet facility

Rahul Gandhi Disqualified: રાહુલ ગાંધીને વાયનાડ સ્થિત ઓફિસમાં BSNLએ કાર્યવાહી કરી અને સરકારી ફોન નંબરને ડિસકનેક્ટ કરી દીધું છે. BSNLનાં અધિકારીઓએ કહ્યું કે આ કાર્યવાહી દિલ્હી ઓફિસનાં આદેશોનાં આધાર પર કરવામાં આવી છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ