બ્રહ્માંડ / એલિયનનું અસ્તિત્વ હોવાનો બ્રિટનની પહેલી મહિલા અંતરિક્ષયાત્રીનો દાવો

Britain's first female astronaut claims existence of extra terrestrial life in universe

એ સવાલ હંમેશાં લોકોની જિજ્ઞાસાનો વિષય રહ્યો છે કે શું બ્રહ્માંડમાં પૃથ્વી જેવો કોઇ ગ્રહ છે. શું એલિયનની પણ એક દુનિયા છે? વિજ્ઞાન સાથે જોડાયેલી ઘણી ફિલ્મમાં આપણે એલિયન્સ જોઇએ છીએ. દુનિયાભરના વિજ્ઞાનીઓ પણ એલિયન્સના અસ્તિત્વને લઇ અલગ અલગ પ્રકારની વાતો કરે છે. આ અંગે વિવિધ ધર્મની અલગ અલગ માન્યતા છે, પરંતુ તેનો સાચો જવાબ હજુ સુધી કોઇ પણ વ્યક્તિ પાસે નથી. તેનો ઉત્તર શોધવા માટે વિજ્ઞાનીઓ સંશોધન કરી રહ્યા છે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ