ગજબ / લગ્ન બાદ અહીં 3 દિવસ સુધી ટોયલેટ નથી જઇ શકતા વર-કન્યા, જો રિવાજ તોડે તો...

bride and groom cannot go to toilet for 3 days after marriage

લગ્ન કોઇ પણ ધર્મ અને સંસ્કૃતિના લોકો માટે ખુબ મહત્વ રાખે છે. માટે દુનિયામાં અલગ જગ્યાએ અલગ પ્રકારના રિવાજ છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ