ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત
BREAKING: સંગીતા સિંઘની સેવાનિવૃત્તિ પર રેવન્યુ વિભાગના એડિશનલ ચીફ સેક્રેટરી પંકજ કુમારને ગૃહવિભાગના એડિશનલ ચીફ સેક્રેટરીનો વધારાનો ચાર્જ સોંપાયો
BREAKING: સંગીતા સિંઘની સેવાનિવૃત્તિ પર રેવન્યુ વિભાગના એડિશનલ ચીફ સેક્રેટરી પંકજ કુમારને ગૃહવિભાગના એડિશનલ ચીફ સેક્રેટરીનો વધારાનો ચાર્જ સોંપાયો
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ