વાયરલ / મરવાનું નાટક: જેની અંતિમયાત્રા હતી તેને સ્મશાનમાં જીવતો જોઈ લોકો ચોંક્યાં, માઇકમાં ભાષણ આપ્યું

Brazil man fakes death, video trolled

મરવાનું નાટક કરનારો વ્યક્તિ એ જાણવા ઈચ્છતો હતો કે તેની અંતિમ યાત્રામાં કોણ-કોણ આવે છે. પોતાના પરિવારજનો અને મિત્રોને પારખવા માટે તેણે પોતાની ફેક અંતિમ યાત્રા કરાવી હતી.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ