પરિણામ BJP INC AAP OTH
156 17 5 4

બ્રિટન / ચિક્કાર દારૂ પીને લીધી વિયાગ્રા, સંબંધ બનાવતા સમયે થઈ એવી ઘટના કે સીધા હોસ્પિટલ જવું પડ્યું

Boy took Viagra after drinking alcohol, an incident that happened while having a relationship then had to go to the hospital

દંપતીએ જણાવ્યું કે થોડી જ વારમાં બંનેએ શેમ્પેનની ત્રણ બોટલ ખાલી કરી દીધી. ત્યારબાદ દંપતી ભાન નહોતો. આ કારણોસર, દુર્ઘટના રોમેન્ટિક પળો દરમિયાન થઈ હતી.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ