ક્રાઇમ / અમદાવાદમાં કોનું રાજ? દરિયાપુરમાં બુટલેગરોએ પોલીસ પર હુમલો કર્યો

 Bootleggers attack police team for pouring liquor gambling

શહેરમાં દર અઠવાડીએ પોલીસ દારુની રેડ પાડે છે. છતાં બુટલેગરોને કોઇનો ડર નથી. બેફમ બનેલા બુટલેગરો ઘણીવાર પોલીસ પર હુમલા કરે છે. તો ઘણી વાર બુટલેગરો કોર્ટમાં પોલીસ પર ખોટા આક્ષેપો મુકતા હોય છે. ત્યારે બુટલેગર દ્વારા વધુ એક વાર પોલીસની ટીમ પર હુમલો કર્યો છે. રેડ પાડવા ગયેલી પોલીસની ટીમ પર બુટલેગરોએ હુમલો કર્યો.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ