બૂસ્ટર ડોઝ / અમેરિકાના FDAએ આ બે રસીના મિક્સ એન્ડ મેચ રસીકરણને આપી મંજૂરી

booster dose fda approves mix and match vaccination of moderna and johnson and johnson

FDAએ લોકોને બૂસ્ટર ડોઝ માટે હવે ત્રણ કોરોનાની રસીના મિક્સ એન્ડ મેચ રસીકરણને મંજૂરી આપી દીધી છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ