ચેતજો / હંમેશા પીઠમાં દુખાવો રહેતો હોય તો થઈ જજો ઍલર્ટ! હાડકાંના કેન્સરના સંકેત છે આ ત્રણ લક્ષણો

bone cancer signs and symptoms localised pain swelling tenderness a noticeable lump or pain at night

હાડકાં સતત દુખાવો થવો, સોજો આવવો, સામાન્ય ઈજાથી ફ્રેક્ચર થવું અને સાંધામાં દુખાવો થવો તે હાડકાંના કેન્સરના સામાન્ય લક્ષણો છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ