સુરક્ષા / મુંબઇ એરપોર્ટ પર મેટલ ડિટેક્ટરથી નહિં થાય ચેકિંગ, હવે લાગશે બૉડી સ્કેનર

body scanners to replace metal detectors at mumbai airport

મુંબઇ એરપોર્ટ પર જલ્દી દરવાજાની જેમ જોવા મળતો મેટલ ડિટેક્ટ અને હાથમાં લઇને તપાસ કરનાર સ્કેનરની જગ્યાએ બૉડી સ્કેનર લગાવવામાં આવશે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ