તપાસ / મારઝૂડથી શરીર દુઃખે છે.. શ્રદ્ધાએ ટીમ લીડર સામે ઠાલવ્યું હતું દર્દ, ચેટ સામે આવતા નવો વળાંક

Body aches from injury.. Shraddha pours out pain against team leader, new twist coming against Chet

શ્રદ્ધા હત્યા કેસમાં એક પછી એક ખુલાસા થઈ રહ્યા છે. ત્યારે છેલ્લા બે વર્ષથી તેઓ વચ્ચે બધુ બરાર ચાલી રહ્યું ન હતું. ત્યારે પોલીસે હવે કેસને મજબૂત કરવા હજુ વધુ પુરાવા શોધી રહી છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ