શિક્ષણ / ગુજરાતના ધોરણ 10-12 બોર્ડના વિદ્યાર્થીઓ માટે મોટા સમાચાર : આ નિર્ણય લઈ શકે છે સરકાર

board exams of gujarat students likely to be postponed

ગુજરાતમાં કોરોના વાયરસના કારણે સતત કેસ વધી રહ્યા છે ત્યારે ગુજરાતમાં બોર્ડની પરીક્ષાની તારીખોમાં ફેરફાર થઈ શકે છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ