ઈન્ફેક્શન / કોરોનાના દર્દીઓને થતાં Mucormycosisનું સ્ટીરોઈડ સાથે છે કનેક્શન, જાણો શું કહે છે AIIMSના ડોક્ટર

black fungus spreading among corona patients know what the connection with steroids

લોકોમાં સામાન્ય રીતે ફંગલ ઈન્ફેક્શન નથી જોવા મળતું પરંતુ કોરોનાના કારણે તેના કેસ ખૂબ વધી રહ્યા છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ