બ્લેક ફંગસ / હવે દેશના આ રાજ્યમાં મ્યુકોર્માઈકોસીસ રોગને પણ મહામારી જાહેર કરાયો, જાણો કેટલા કેસો છે

Black Fungus Declared An Epidemic In Rajasthan

દેશમાં પહેલી વાર રાજસ્થાનમાં મ્યુકોર્માઈકોસીસ (બ્લેક ફંગસ) રોગને મહામારી જાહેર કરવામાં આવી છે.

Loading...
X

Trending

Pegasus Snooping
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ