રાજનીતિ / ભાજપ ગુજરાતના પ્રદેશ પ્રમુખ બદલવાની તૈયારીમાં, મોદી-શાહની આખરી મહોરની રાહ

BJP President of the Gujarat will be change

ભાજપ ગુજરાતનાં પ્રદેશ પ્રમુખ બદલી શકે છે. નવેમ્બરમાં જીતુ વાઘાણીની ટર્મ પૂરી થતી હોવાથી અને જીતુભાઇનો મંત્રીમંડળમાં સમાવેશ કરવાની ચર્ચા વચ્ચે ભાજપ કોઇ પણ સમયે પ્રદેશ પ્રમુખ બદલી શકે છે. જો કે ભાજપનાં આંતરિક સૂત્રો પાસેથી મળતી માહિતી અનુસાર નવા પ્રદેશ પ્રમુખનું નામ નિશ્ચિત જ છે. પરંતુ મોદી અને શાહની આખરી મહોર હજી બાકી છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ