લ્યો બોલો / ગુજરાતનું શિક્ષણ નબળું છે, ભાજપ સાંસદ નિવેદનથી રાજકારણમાં ખળભળાટ, આ સવાલો પણ કર્યા ઊભા

BJP MP Mansukh Vasava said that education in Gujarat is weak

ભાજપ સાંસદ મનસુખ વસાવાએ ઉઘાડી ગુજરાતના શિક્ષણની પોલ કહ્યું આપણી કમનસીબી એ છે કે, ગુજરાતની ઘણી શાળાઓમાં પૂરતી સંખ્યામાં શિક્ષકો જ નથી

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ