બફાટ / અદાણી અંબાણીની તો પૂજા કરવી જોઈએ, એમણે દેશમાં નોકરીઓ આપી ! ભાજપના સાંસદે ભરડ્યું

bjp mp alphons statement on ambani adani worshipped

બેરોજગારીની કડવી વાસ્તવિકતા વચ્ચે વિપક્ષી પાર્ટીઓ અને સત્તાધારી પાર્ટીઓ વચ્ચે ચાલી રહેલા વાક્યુદ્ધમાં ભાજપના એક સાંસદે અંબાણી અને અદાણની વાહવાહી ખાંટવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ