ચૂંટણીની ચિંતા / આ શહેરમાં ઓછા મતદાનથી ભાજપની વધી ચિંતા : છેલ્લા કલાકોમાં કાર્યકરોને દોડાવ્યા

BJP in tension due to low turnout in Ahmedabad

ગુજરાતમાં આજે મોટા શહેરોમાં મતદાન થઈ રહ્યું છે ત્યારે અમદાવાદમાં ધીમા મતદાનના કારણે ભાજપનું ટેન્શન વધી ગયું છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ