ભોપાલ / MPમાં સરકારનું ચિત્ર ક્લિયર, મોહન યાદવ CM, રાજેશ શુક્લા-જગદીશ દેવડા ડેપ્યુટી, તોમર સ્પીકર

BJP Ends Madhya Pradesh Suspense, Picks Mohan Yadav As Chief Minister

એમપીમાં ઉજ્જેનના ધારાસભ્ય મોહન યાદવ મુખ્યમંત્રી અને રાજેશ શુક્લા તથા જગદીશ દેવડા ડેપ્યુટી સીએમ બન્યાં છે.

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ